تیوال | علی عبداللهی درباره فیلم مسخره‌باز:
S3 : 12:05:07
عکسِ من
برعکسِ من
فارغ زِ هر
درد و غم است