آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال انجمن سینمای جوانان ایران | آواها
S3 : 07:50:58 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
گفتگوی تیوال با محمد نجاریان داریان | عکس
در ایران سقف فیلم کوتاه، کوتاه است و برای دیده شدن محبور به ساخت فیلم بلند هستیم
گفتگوی تیوال با محمد نجاریان داریان

گفتگوی تیوال با محمد نجاریان داریان / کارگردان فیلم کوتاه فردا صبح.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با فرید فرخنده کیش  | عکس
گفتگوی تیوال با فرید فرخنده کیش

گفتگوی تیوال با فرید فرخنده کیش / مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران.

گفتگو کننده: محمد عسگری

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با پویا نبیئی | عکس
گفتگوی تیوال با پویا نبیئی

گفتگوی تیوال با پویا نبیئی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با سالم صلواتی | عکس
مشکل اصلی در عرصه اکران فیلم کوتاه نبود مخاطب عام است
گفتگوی تیوال با سالم صلواتی

گفتگوی تیوال با سالم صلواتی / کارگردان فیلم کوتاه آینه های پریده رنگ.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با سلمان خورشیدی | عکس
حمایت از فیلم کوتاه باید از بدنه خودش باشد تا مستمر شود
گفتگوی تیوال با سلمان خورشیدی

گفتگوی تیوال با سلمان خورشیدی / کارگردان فیلم کوتاه یکی بود که یکی نبود.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با میرعباس خسروی نژاد | عکس
گفتگوی تیوال با میرعباس خسروی نژاد

گفتگوی تیوال با میرعباس خسروی نژاد / کارگردان فیلم کوتاه فروزان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با حسین نمازی | عکس
گفتگوی تیوال با حسین نمازی

گفتگوی تیوال با حسین نمازی / کارگردان فیلم کوتاه نیمه شب.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با سعید نجاتی | عکس
گفتگوی تیوال با سعید نجاتی

گفتگوی تیوال با سعید نجاتی / کارگردان فیلم کوتاه صراحی.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با سروش شکرگزار | عکس
گفتگوی تیوال با سروش شکرگزار

گفتگوی تیوال با سروش شکرگزار / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با کریم لک زاده | عکس
فیلم کوتاه ذاتاً دیده مهجوریست امانادیده گرفتنش شایسته نیست
گفتگوی تیوال با کریم لک زاده

گفتگوی تیوال با کریم لک زاده / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
گفتگوی تیوال با یوسف کارگر و پیمان عباس زاده | عکس
گفتگوی تیوال با یوسف کارگر و پیمان عباس زاده

گفتگوی تیوال با یوسف کارگر و پیمان عباس زاده / کارگردان و فیلمبردار.

- سینمای آینده سینمای کوتاه است

گفتگو کننده: رسول حسینی

برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید