تیوال انجمن سینمای جوانان ایران | آواها
S3 : 14:48:22
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
گفتگوی تیوال با محمد نجاریان داریان | عکس
در ایران سقف فیلم کوتاه، کوتاه است و برای دیده شدن محبور به ساخت فیلم بلند هستیم
» گفتگوی تیوال با محمد نجاریان داریان

گفتگوی تیوال با محمد نجاریان داریان / کارگردان فیلم کوتاه فردا صبح.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۸ مهر ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با فرید فرخنده کیش  | عکس
» گفتگوی تیوال با فرید فرخنده کیش

گفتگوی تیوال با فرید فرخنده کیش / مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران.

گفتگو کننده: محمد عسگری

۲۵ مهر ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با پویا نبیئی | عکس
» گفتگوی تیوال با پویا نبیئی

گفتگوی تیوال با پویا نبیئی / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۱۹ شهریور ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با سالم صلواتی | عکس
مشکل اصلی در عرصه اکران فیلم کوتاه نبود مخاطب عام است
» گفتگوی تیوال با سالم صلواتی

گفتگوی تیوال با سالم صلواتی / کارگردان فیلم کوتاه آینه های پریده رنگ.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۱۹ شهریور ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با سلمان خورشیدی | عکس
حمایت از فیلم کوتاه باید از بدنه خودش باشد تا مستمر شود
» گفتگوی تیوال با سلمان خورشیدی

گفتگوی تیوال با سلمان خورشیدی / کارگردان فیلم کوتاه یکی بود که یکی نبود.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۱۹ شهریور ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با میرعباس خسروی نژاد | عکس
» گفتگوی تیوال با میرعباس خسروی نژاد

گفتگوی تیوال با میرعباس خسروی نژاد / کارگردان فیلم کوتاه فروزان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۰۲ شهریور ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با حسین نمازی | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین نمازی

گفتگوی تیوال با حسین نمازی / کارگردان فیلم کوتاه نیمه شب.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با سعید نجاتی | عکس
» گفتگوی تیوال با سعید نجاتی

گفتگوی تیوال با سعید نجاتی / کارگردان فیلم کوتاه صراحی.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با سروش شکرگزار | عکس
» گفتگوی تیوال با سروش شکرگزار

گفتگوی تیوال با سروش شکرگزار / فیلمساز.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۱ مرداد ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با کریم لک زاده | عکس
فیلم کوتاه ذاتاً دیده مهجوریست امانادیده گرفتنش شایسته نیست
» گفتگوی تیوال با کریم لک زاده

گفتگوی تیوال با کریم لک زاده / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

۱۲ مرداد ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با یوسف کارگر و پیمان عباس زاده | عکس
» گفتگوی تیوال با یوسف کارگر و پیمان عباس زاده

گفتگوی تیوال با یوسف کارگر و پیمان عباس زاده / کارگردان و فیلمبردار.

- سینمای آینده سینمای کوتاه است

گفتگو کننده: رسول حسینی

۲۳ تیر ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید