تیوال | تخفیف‌های وفاداری
S3 : 19:31:18
نمایش‌ها
خوانشی از متون دشنام به جمعیت و اهانت به تماشاگر

نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ

۰٫۰
⭐︎ ک: امیر اخوان
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۷:۴۵
۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش کارداجین

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: محمد میرعلی اکبری
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۳ تا ۲۸ دی ساعت ۲۰:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تخفیف
این نمایش با دو گروه اجرا می‌شود.

نمایش چیزهای سرد

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: رامین اکبری
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ دی ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف
دیدن این نمایش برای کسانی که امضا دارند توصیه می‌شود.

نمایش سقوط اضطراری

۰٫۰
⭐︎ ک: سید علی موسویان
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه مهر
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۹ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف

نمایش لاله زار، هتل کاتوزیان

۲٫۵
⭐︎ ن و ک: حمید ابراهیمی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۰۹ تا ۲۸ دی ساعت ۲۰:۴۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تخفیف

نمایش زهرماری

۰٫۰
⭐︎ ک: علی احمدی / ن: رضا بهاروند، احمد سلگی
📍︎ تماشاخانه ملک
📅︎ ۰۱ تا ۲۴ بهمن ساعت ۱۹:۱۵
۴۵,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تخفیف
و بعد، بعد ه‍یچ اتفاقی نیفتاد، دیگر هیچ اتفاقی، جز این فریادها، همیشه همه جا همان فقدان دوست داشتن

نمایش داستان عشق

۴٫۶
⭐︎ ک: بهروز عبادی / ن: ژان لوک ‌لگرس
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه ماه
📅︎ ۱۶ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش شاهدین اعدام

۰٫۰
⭐︎ ک: طاها محمدی / ن: ماتئی ویسنی‌یک
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر

۳٫۶
⭐︎ ن و ک: سجاد داغستانی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۰۳ آذر تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش پرسه های موازی

۰٫۰
⭐︎ ک: پریسا سلمانی، نیما صدقی / ن: پیام لاریان
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۳ تا ۲۶ دی ساعت ۱۷:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تخفیف
گروه چشبود

نمایش عشق ثگی

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: امید غفاری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۱ تا ۲۸ دی ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش سوءتفاهم

۰٫۰
⭐︎ ک: شیوا شجاعی / ن: آلبر کامو
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش نگهبانان

۳٫۰
⭐︎ ک: ملودی آرام نیا / ن: راجیو جوزف
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۱۰ تا ۳۰ دی ساعت ۲۰:۰۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف
اجرای محدود (تنها ۱۲ شب)

نمایش موی سیاه خرس زخمی

۰٫۰
⭐︎ ک: جابر رمضانی / ن: جابر رمضانی، پیام سعیدی
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۰۶ تا ۱۹ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش آرش تنها بر سپهر سرد سرزمین سپندارمذ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نیما جهان بین
📍︎ تماشاخانه استاد اکبر رادی - رشت
📅︎ ۰۱ تا ۱۵ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف
رپرتوار مکتب تهران

نمایش خاکستر به خاکستر

۳٫۱
⭐︎ ک: حسین سخنور / ن: هارولد پینتر
📍︎ مکتب تهران
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ دی ساعت ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف