تیوال | تخفیف‌های وفاداری
T1 : 09:45:12
نمایش‌ها

نمایش سه خواهر

⭐︎ ک: محمد حسن معجونی
📍︎ تماشاخانه پالیز، سالن ۱
📅︎ ۱۷ خرداد تا ۱۰ تير ساعت ۲۱:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
با بهای ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش همشهری

⭐︎ ن و ک: مازیار ملکی
📍︎ تالار مولوی - سالن کوچک
📅︎ ۲۹ خرداد تا ۲۰ تير ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برابر توضیحات و ...

نمایش ماجرای مترانپاژ

⭐︎ ک: محمد حسن معجونی / ن: الکساندر وامپیلوف
📍︎ تماشاخانه پالیز، سالن ۱
📅︎ ۱۸ خرداد تا ۱۰ تير ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
با بهای ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش به روایت دخترها

⭐︎ ک: علیرضا حمیدین
📍︎ تئاتر باران
📅︎ شنبه ۱۰ تير ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تخفیف

نمایش بن بست

⭐︎ ک: علیرضا مهران / ن: سامان ناصری
📍︎ مجموعه تئاتر پایتخت
📅︎ ۰۸ خرداد تا ۰۸ تير ساعت ۲۱:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف و ...

نمایش هملت، تهران ۲۰۱۷

⭐︎ ن و ک: کیومرث مرادی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۲۸ خرداد تا ۲۱ تير ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش بوف نه چندان کور

⭐︎ ک: محمد على سجادى / ن: محمد على سجادى (برداشتى آزاد ...
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۳۱ خرداد تا ۳۰ تير ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش بنگاه تئاترال

⭐︎ ک: هادی مرزبان / ن: علی نصیریان
📍︎ تماشاخانه سنگلج
📅︎ ۰۵ تير تا ۰۵ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش ذهن برفکی

⭐︎ ن و ک: محمد حسین حسینی
📍︎ تئاتر باران
📅︎ ۰۴ تا ۲۲ تير ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تخفیف
این نمایش توسط بازیگران ایرانی و فرانسوی و به زبان فرانسه و همراه بالانویس فارسی اجرا خواهد شد.

نمایش سوء تفاهم (به زبان فرانسه)

⭐︎ ک: جواد مولانیا / ن: آلبر کامو
📍︎ تئاتر باران
📅︎ يكشنبه ۱۱ تا ۱۶ تير ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تخفیف