تیوال | تخفیف‌های وفاداری
S1 : 21:17:24
نمایش‌ها

نمایش تجربه های اخیر

۰٫۰
⭐︎ ک: سارا دارو فروش / ن: امیررضا کوهستانی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۰۱ تا ۱۰ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش مده آ

۰٫۰
⭐︎ ک: ندا قاسمیان
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ دوشنبه ۰۹ تا ۱۱ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف و ...

نمایش تئاتر بد

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: مهدی کوشکی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۴ شهریور تا ۲۰ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف
تماشاگرا مهم‌ترن

نمایش تو کجا بودی وقتی اوفلیا خودشو کشت؟

۳٫۶
⭐︎ ن و ک: مینا میرزاآقا
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۹ شهریور تا ۰۶ مهر ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف

نمایش زمان صفر مطلق

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امیر باباشهابی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ یکشنبه ۰۸ تا ۱۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف و ...
گاهی وفای به پهلوان در کشتن اوست.

نمایش روایت سرکشی رخش رام رستم

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: رضا بیغشی
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۱۵ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش فالش‌ خوانی در چهارراه فخرآباد

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: هادی احمدی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۰۱ تا ۱۳ مهر ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تخفیف
سینماتک و باشگاه‌های فیلم

مستند باد صبا

۰٫۰
⭐︎ ک: آلبرت لاموریس
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

فیلم زنبورک

۰٫۰
⭐︎ ک: فرخ غفاری
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

فیلم سه ماه تعطیلی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: شاپور قریب
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

مستند جستجو ۱

۰٫۰
⭐︎ ک: امیر نادری
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۹ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

فیلم گزارش

۰٫۰
⭐︎ ک: عباس کیارستمی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

فیلم سایه‌های بلند باد

۰٫۰
⭐︎ ک: بهمن فرمان آرا / ن: هوشنگ گلشیری
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

فیلم مغول ها

۰٫۰
⭐︎ ک: پرویز کیمیاوی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

فیلم سه قاپ

۰٫۰
⭐︎ ک: زکریا هاشمی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۵ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

فیلم واقعه کربلا به روایت تاریخ طبری و مستند اربعین

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدرضا اصلانی، ناصر تقوایی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۷ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

فیلم اسرار گج دره جنی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: ابراهیم گلستان
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

فیلم رگبار

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۲ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

فیلم گوزن ها

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مسعود کیمیایی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف

مستند سفر به سرزمین آرتور رمبو

۰٫۰
⭐︎ ک: داریوش مهرجویی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰۰ تخفیف