تیوال | تخفیف‌های وفاداری
T1 : 06:00:28
نمایش‌ها

نمایش صد درصد

⭐︎ ک: مرتضی اسماعیل‌کاشی / ن: مارکس لید
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۲۸ آذر تا ۲۷ دی ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

اپرای عروسکی سعدی

⭐︎ ن و ک: بهروز غریب پور
📍︎ تالار فردوسی
📅︎ ۱۰ تا ۲۲ دی ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برابر توضیحات

اپرای عروسکی مولوی

⭐︎ ن و ک: بهروز غریب پور
📍︎ تالار فردوسی
📅︎ ۱۲ آذر تا ۰۱ دی ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برابر توضیحات

اپرای عروسکی خیام

⭐︎ ن و ک: بهروز غریب پور
📍︎ تالار فردوسی
📅︎ ۰۱ تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برابر توضیحات
بیماران قلبی، تنفسی و افراد زیر ۱۸ سال از دیدن نمایش جداً پرهیز کنند!

نمایش تنهایی پرهیاهو

⭐︎ ک: امیرکاوه آهنین جان / ن: حسین پاکدل
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۲۲ آبان تا ۲۴ آذر ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

اپرای عروسکی مکبث

⭐︎ ک: بهروز غریب پور / ن: ویلیام شکسپیر
📍︎ تالار فردوسی
📅︎ ۲۳ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برابر توضیحات

نمایش آبی مایل به صورتی

⭐︎ ن و ک: ساناز بیان
📍︎ تماشاخانه پالیز، سالن ۱
📅︎ ۰۶ آذر تا ۰۶ دی ساعت ۱۸:۱۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش اخککندو

⭐︎ ک: سید هادی عامل / ن: سید محمد مساوات
📍︎ مجموعه تئاتر پایتخت
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ آذر ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

اپرای عروسکی لیلی و مجنون

⭐︎ ک: بهروز غریب پور / ن: محمد بن سلیمان بغدادی (محمد ...
📍︎ تالار فردوسی
📅︎ ۰۸ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برابر توضیحات
"با خودمون فکر میکنیم که بلاخره یه روز حقیقت رو میگیم ولی غافلیم که دروغ زالوست و حقیقت رو مکیده. این زالو رشد میکنه... من هرگز از چنگش نجات پیدا نمیکنم. رشد میکنه و خون داره"

نمایش آندورای تئاتر اشتباهات

⭐︎ ک: میثم عبدی / ن: ماکس فریش
📍︎ تئاتر باران
📅︎ ۲۱ آبان تا ۲۴ آذر ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف
برداشتی آزاد از داستان آبجی خانم نوشته صادق هدایت

نمایش آبجی

⭐︎ ک: مهدی شاه پیری / ن: فرهاد امینی
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۰۲ تا ۲۴ آذر ساعت ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تخفیف

نمایش آخرین بازی

⭐︎ ک: سهیل ساعی / ن: محمود استاد محمد
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۰۸ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش قطار سانست لیمیتد

⭐︎ ک: فرانک حیدریان / ن: کورمک مک کارتی
📍︎ تماشاخانه ارغنون- سالن ۲
📅︎ ۱۲ آذر تا ۱۲ دی ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

نمایش دو دلقک و نصفی‎

⭐︎ ن و ک: جلال تهرانی
📍︎ تئاترشهر - سالن اصلی
📅︎ ۲۰ آذر تا ۳۰ دی ساعت ۲۰:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تخفیف