تیوال | تخفیف‌های وفاداری
S3 : 22:42:31
سینماتک و باشگاه‌های فیلم

فیلم توطئه‌آمیز ۳

۰٫۰
⭐︎ ک: جیمز وان
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ دوشنبه ۱۲ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم احضار

۰٫۰
⭐︎ ک: جیمز وان
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ پنجشنبه ۰۸ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم ارث

۰٫۰
⭐︎ ک: آری آستر
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ پنجشنبه ۱۵ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم مندی

۰٫۰
⭐︎ ک: پانوس کزماتوس
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ جمعه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم بازی‌های مسخره

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: میشائیل هانکه
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ چهارشنبه ۱۴ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم جادوگر

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: رابرت اگرز
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ یکشنبه ۱۱ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم حلقه

۰٫۰
⭐︎ ک: گور وربینسکی / ن: ایرن کروگر
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ چهارشنبه ۰۷ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم دیگران

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: آلخاندرو آمنابار
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ جمعه ۰۹ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف