تیوال | تخفیف‌های مشترکان پلاس
S3 : 22:40:36
سینماتک و باشگاه‌های فیلم

فیلم دیگران

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: آلخاندرو آمنابار
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ جمعه ۰۹ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم ارث

۰٫۰
⭐︎ ک: آری آستر
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ پنجشنبه ۱۵ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم آکوامن

۰٫۰
⭐︎ ک: جیمز وان
📍︎ گالری رج
📅︎ ۶ و ۲۲ فروردین ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف

فیلم توطئه‌آمیز ۳

۰٫۰
⭐︎ ک: جیمز وان
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ دوشنبه ۱۲ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم سایه

۰٫۰
⭐︎ ک: ژانگ ییمو
📍︎ گالری رج
📅︎ ۸ و ۲۱ فروردین ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف

فیلم مندی

۰٫۰
⭐︎ ک: پانوس کزماتوس
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ جمعه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم احضار

۰٫۰
⭐︎ ک: جیمز وان
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ پنجشنبه ۰۸ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم حلقه

۰٫۰
⭐︎ ک: گور وربینسکی / ن: ایرن کروگر
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ چهارشنبه ۰۷ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم جادوگر

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: رابرت اگرز
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ یکشنبه ۱۱ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم بازی‌های مسخره

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: میشائیل هانکه
📍︎ مجموعه پدرخوانده
📅︎ چهارشنبه ۱۴ فروردین ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰ تخفیف

فیلم بر دروازه ابدیت

۰٫۰
⭐︎ ک: جولین اشنابل / ن: ژان کلود کریر و جولین اشنابل
📍︎ گالری رج
📅︎ ۲۴ فروردین ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف