تیوال | تخفیف‌های اعضای +
S1 : 01:44:30
نمایش‌ها

نمایش آپارتمان

⭐︎ ک: امیر شاه علی / ن: سپیده قربانی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۱ تا ۳۱ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید از امروز ساعت ۱۲:۰۰
٪۴۰ تخفیف

نمایش دینید اینچ

⭐︎ ن و ک: فریبرز کریمی
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ ۲۹ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف
این بار غیرمنتظره در لبیستروپاپ با اتفاقات جدیدی منتظر شماست...

گیم تئاتر غیرمنتظره

⭐︎ ن و ک: محسن احتشامی
📍︎ کافه لبیستروپاپ
📅︎ ۲۹ تیر تا ۲۹ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش دیکتاتور عاشق

⭐︎ ن و ک: اصغر خلیلی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۱ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۹:۱۵
۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش دختر یانکی

⭐︎ ک: روزبه شفیعی / ن: نیل سایمون
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۷ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش بلوری ها

⭐︎ ک: مریم باقرى / ن: فرهاد نقدعلى
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۳۱ تیر تا ۱۰ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
۵۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تخفیف
سینماتک و باشگاه‌های فیلم

فیلم توطئه آمیز: آخرین کلید

⭐︎ ک: آدام رابیتل
📍︎ گالری رج
📅︎ چهارشنبه ۰۳ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تخفیف

فیلم چه کسی در اتاقم را می‌زند

⭐︎ ک: مارتین اسکورسیزی
📍︎ گالری رج
📅︎ یکشنبه ۰۷ مرداد ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تخفیف

فیلم زیر درختان زیتون

⭐︎ ک: عباس کیارستمی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف

فیلم باد ما را خواهد برد

⭐︎ ک: عباس کیارستمی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف

فیلم یکشنبه سیاه

⭐︎ ک: ماریو باوا
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید
٪۲۰ تخفیف

فیلم سولاریس

⭐︎ ک: آندری تارکوفسکی / ن: استانیسلاو لم
📍︎ گالری رج
📅︎ دوشنبه ۰۱ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تخفیف

فیلم طعم گیلاس

⭐︎ ک: عباس کیارستمی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری چارسو
📅︎ یکشنبه ۰۷ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵ تخفیف