تیوال | تخفیف‌های پلاس
S3 : 15:32:19
نمایش‌ها
کاری از گروه تئاتر «سوراخ تو دیوار»

نمایش صدای آهسته‌ی برف

۳٫۳
⭐︎ ک: جابر رمضانی / ن: پیام سعیدی، جابر رمضانی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۸ آبان تا ۱۵ آذر ساعت ۲۱:۱۵
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش فاش

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهران مرادی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۲۶ آبان تا ۱۵ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایشنامه‌خوانی آوا در جستجوی شازده کوچولو

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مرجان چاهیان
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۲،۱۶،۲۳ آذرماه ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش پینوکیو

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمدرضا محمودی
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۰۳ تا ۲۵ آذر ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش دختر یانکی

۳٫۳
⭐︎ ک: جواد رازقندی / ن: نیل سایمون
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۵ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۲۱:۴۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف
کاتالپسی فقدان ناگهانی حرکات ارادی بدون وجود یک ضایعه ی عضلانی است.

نمایش کاتالپسی

۳٫۱
⭐︎ ک: وحید نفر / ن: علی امیر ریاحی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۰۸ آبان تا ۰۸ آذر ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰ تخفیف
?Ti synévi sto télos یه مشت پشم دستمو گرفت!

نمایش گوسفندان!

۳٫۷
⭐︎ ک: میلاد کرباسی / ن: مهران عشریه
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۲۱ آبان تا ۰۸ آذر ساعت ۱۹:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش کد ۱۳

۴٫۲
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۹ آبان تا ۰۷ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف

نمایش هیچ چیز جدی نیست

۳٫۱
⭐︎ ک: مسعود دلخواه / ن: رچ اورلاف
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۱۶ آبان تا ۰۸ آذر ساعت ۲۱:۰۰
۶۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف
در ستایشِ آرامش، خلوت و رهایی ...

نمایش سکوت سفید

۳٫۸
⭐︎ ک: کورش سلیمانی / ن: تام استوپارد
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۱۹ آبان تا ۱۹ آذر ساعت ۱۹:۳۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ تخفیف