تیوال | تخفیف‌های دانشجویی
S3 : 16:13:55
نمایش‌ها

نمایش درماندگان آخر اسفند

۳٫۵
⭐︎ ک: حامد برغانی / ن: نوشین معراجی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۱۳ تا ۳۰ آذر ساعت ۲۱:۱۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش از میان مردگان

۲٫۴
⭐︎ ک: سمیه مطلبی / ن: شیما محمدبیگی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۱۱ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زیراکس

۳٫۲
⭐︎ ک: علی اصغر دشتی / ن: محمدرضا مرزوقی
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۰۷ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۸:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش قلعه حیوانات

۰٫۰
⭐︎ ک: عارفه آزرمی، سعیده خوش نژاد / ن: بهروز غریب پور
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۲۴ آذر تا ۱۳ دی ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایشی که هم میخنداند هم به فکر وامیدارد...

نمایش بازی تاج و تخت

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد جواد بشارت
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۴ آذر تا ۱۴ دی ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش لوپارا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مهدی ربوشه
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۰ آذر تا ۰۴ دی ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
در ستایشِ آرامش، خلوت و رهایی ...

نمایش سکوت سفید

۳٫۷
⭐︎ ک: کورش سلیمانی / ن: تام استوپارد
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۱۹ آبان تا ۲۹ آذر ساعت ۱۹:۳۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۳ روز نخست با ۴۰٪ و ۲۵٪ تخفیف

نمایش بوقلمون

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: خیراله تقیانی پور
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۲۵ آذر تا ۲۵ دی ساعت ۱۹:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش حشره

۴٫۰
⭐︎ ک: مهیار قزل سوفلو / ن: مهیار قزل سوفلو، احسان یزدان ...
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۰ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
این جا تیمارستان نیست.

نمایش مردی که...

۰٫۰
⭐︎ ک: رضا مولایی / ن: پیتر بروک، ماری هلن اشتاین
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۲۴ دی ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مسافرانی از شیکاگو

۳٫۴
⭐︎ ک: حمید رضا فلاحی / ن: نیل سایمون
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۳ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش حیاط خانه حشمت خانم

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: عظیم موسوی
📍︎ تماشاخانه سنگلج
📅︎ ۲۱ آذر تا ۱۷ دی ساعت ۱۹:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مقدس

۲٫۸
⭐︎ ن و ک: سعدی محمدی عبد
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۰۳ تا ۲۶ آذر ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
تعداد اجرای این نمایش محدود است.

نمایش ولپُن

۳٫۸
⭐︎ ک: مهدی کوشکی / ن: بن جانسن
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۶ تا ۳۰ آذر ساعت ۲۱:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش جن گیر

۰٫۰
⭐︎ ک: سیدمهدی صمدی / ن: کوروش نریمانی
📍︎ تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
📅︎ ۱۹ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بیگانه در خانه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سید محمد مساوات
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ از ۱ دی‌ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
اگه ترس زبون این مردمو نبسته بود همه حق رو به ما می دادن

نمایش بازگشت مردگان

۴٫۳
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۱ آذر تا ۱۳ دی ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
شاید روزی شما هم زندانی این سلول شوید...

نمایش سلول شماره چند

۳٫۹
⭐︎ ک: آرزو تهرانی / ن: محمد علی حسینی فر
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۱۰ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سوختن

۳٫۵
⭐︎ ک: علیرضا آرا، علیرضا اولیایی / ن: مهرداد کوروش نیا
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۲۶ آبان تا ۲۹ آذر ساعت ۱۹:۱۵
۴۵,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
چه باید بر یک آدم بگذرد، تا بهترین مکان برای ادامۀ زندگی را، دارالمجانین بداند؟

مونولوگ نقل مکان

۴٫۸
⭐︎ ن و ک: فاطمه محمودی
📍︎ تالار مولوی - سالن کوچک
📅︎ ۲۰ آذر تا ۰۶ دی ساعت ۱۷:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
گروه تئاتر سبز

نمایش غایب مدرسه

۰٫۰
📍︎ آمفی تئاتر دانشگاه هنر - کرج
📅︎ شنبه ۲۳ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
با نگاهی به باله جاودانه «ایلیچ چایکوفسکی»

نمایش دریاچه قو

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: رضا صابری
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۲۶ آبان تا ۲۹ آذر ساعت ۲۱:۰۰
۴۵,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
این اجرا شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه سلیقه ها مناسب نباشد

نمایش سرگذشت باور نکردنی دن کیشوت، ملانصرالدین، هد هد و دیگران در سرزمین عجایب

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: آرمان طیران
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۲۷ آذر تا ۱۸ دی ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ضرغام

۰٫۰
⭐︎ ک: سهیل تاج الدین
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۲۱ آذر تا ۰۵ دی ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
وودی آلن خسته از فروش نرفتن فیلمهایش، در ایران به اجرای تاتر میپردازد...

نمایش اتاق پرو

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نغمه نوذری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۱۲ آذر تا ۱۵ دی ساعت ۲۱:۰۰
۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه هنری اتود

نمایش سال نوت مبارک

۰٫۰
⭐︎ ک: علیرضا بختیاری / ن: برداشتی آزاد از سه نمایشنامه ...
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۱ آذر تا ۰۲ دی ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
با ۵۰٪ تخفیف دانشجویی الکترونیکی

نمایش فرانکنشتاین

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: ایمان افشاریان
📍︎ تئاترشهر - سالن اصلی
📅︎ ۰۶ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۲۰:۰۰
۹۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش لرز

۴٫۱
⭐︎ ن و ک: داریوش علیزاده
📍︎ تئاتر هامون
📅︎ ۱۸ آذر تا ۱۳ دی ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه تئاتر پتوس

نمایش فیلادلفیا من دارم میام

۳٫۲
⭐︎ ک: الهام صحت / ن: برایان فریل
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ ۰۷ آذر تا ۱۱ دی ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کمدی باگانه

۰٫۰
⭐︎ ک: رضا کاشی لو / ن: مجتبا رفیعی
📍︎ تالار محراب - سالن کوچک
📅︎ ۱۱ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش والس تصادفی

۳٫۲
⭐︎ ک: محمد حسین صادق زاده مقدم / ن: ویکتور هائیم
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۱۷ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
تا حالا دقیقه های زندگیتو شمردی

نمایش نسیان

۳٫۵
⭐︎ ک: علیرضا مهران / ن: عرفان پور محمدی
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه ماه
📅︎ ۰۷ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شصت دقیقه منهای یک

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید عسگریان / ن: آرتور میلر
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ دی ساعت ۲۱:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش لانچر ۵

۴٫۶
⭐︎ ن و ک: پویا سعیدی، مسعود صرامی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۹ آبان تا ۲۹ آذر ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰
۴۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ادیپوس

۰٫۰
⭐︎ ک: مرتضی صفری
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۱۰ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه چشبود

نمایش نسخ

۰٫۰
⭐︎ ک: امیرحسین غفاری / ن: امید غفاری
📍︎ تئاتر هامون
📅︎ ۲۵ آذر تا ۱۳ دی ساعت ۱۷:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
مانک ها مشغول مدیتیشن هستند هیچ زنی حق ورود به معبد راندارد

نمایش رهایی از شائولین

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: متین اوجانی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ دی ساعت ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید از چهارشنبه ساعت ۱۲:۰۰
کاری از گروه تئاتر نوزده

نمایش ترانه های قدیمی

۰٫۰
⭐︎ ک: فرزانه دادخواهی / ن: محمد رحمانیان
📍︎ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان
📅︎ یکشنبه ۲۴ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کمی قبل از ساعت پنج بامداد

۰٫۰
⭐︎ ک: فرشاد یاری / ن: محبوبه نور نقدی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آذر ساعت ۲۱:۰۰
۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پینوکیو

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: اوشان محمودی
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۰۳ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش در کشور شما قابل دسترس نیست

۴٫۰
⭐︎ ک: ندا تمیمی / ن: دامون نوروزی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۷ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت