همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال جشنواره فیلم فجر، ‌دوره سی و چهارم | عکس‌ها
S3 : 22:24:41
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
۲۳ بهمن ۱۳۹۴
۱۰ نفر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۳ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، سعید زادمهر، علی ژیان، مائده جوادی، فائقه معتمدی و مجتبی مهدی زاده این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۳ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، علی ژیان، مائده جوادی، فائقه معتمدی و مجتبی مهدی زاده این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۲ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، مریم خیابانی، Atena، فاطمه ایزدپناه، مائده جوادی، مجتبی مهدی زاده، فائقه معتمدی و فرزان امیری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم سیانور i
۲۲ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، ژینا بابان، پرند محمدی، علی ژیان، مائده جوادی و فائقه معتمدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم سیانور i
۲۲ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، ژینا بابان و فائقه معتمدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۲ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری و علی ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، فرزان امیری، ترانه، علیرضا رحمانی، Atena، مهدی صالح‌پور، علی ژیان، مجتبی مهدی زاده و فائقه معتمدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم لاک قرمز i
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
الناز شکرزاده این را خواند
محمد عسگری و علی ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، فرزان امیری، ترانه، علیرضا رحمانی، علی ژیان و فائقه معتمدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، آرش رضایی، علی ژیان و مائده جوادی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، علیرضا رحمانی، علی ژیان و مائده جوادی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
۱۱ نفر این را دوست دارند
میمیک ها و ژست های مانی حقیقی را با حرف هاش در نشست تطابق میدم :-)
پیش خودم خطاب به نویسنده اون متن میگم:
برادر منتقد و تحلیلگر و صاحب کرامات، آخر چرا هر برداشت شخصی که به ذهنت می رسه با قاطعیت منتشر می کنی؟
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، پرند محمدی، علی ژیان، مریم شفقتی و مائده جوادی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، مجتبی مهدی زاده و مائده جوادی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، مجتبی مهدی زاده، فائقه معتمدی، مائده جوادی و پرند محمدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری، مائده جوادی و بیتا نجاتی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم پل خواب i
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
محمد عسگری و مجتبی مهدی زاده این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید