تیوال جشنواره فیلم فجر، ‌دوره سی و هفتم | عکس‌ها
S2 : 09:46:01
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
محمد عسگری، آیدا طاهرزاده و پیمان علیزاده این را دوست دارند
اختامیه واقعا بد همبن. بخصوص تقسیم جوایزیش.
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۲ بهمن ۱۳۹۷
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم قسم i
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم جان‌دار i
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
محمد عسگری، پریچهر ژیان، ووشن و فهیمه تردست این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم سونامی i
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
محمد عسگری، پریچهر ژیان و فهیمه تردست این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۸ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، پرند محمدی، محمد عسگری و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم سرخپوست i
۱۸ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، مینا &۱۲، پرند محمدی، محمد عسگری، پریچهر ژیان، امیر و سپیده این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم ایده اصلی i
۱۸ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، محمد عسگری و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۸ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، محمد عسگری و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، آیدا طاهرزاده، محمد عسگری، فهیمه تردست و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، محمد عسگری، فهیمه تردست و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم ۲۳ نفر i
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، محمد عسگری و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
آیدا طاهرزاده، حدیث امین، محمد عسگری، فهیمه تردست و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، آیدا طاهرزاده، محمد عسگری، فهیمه تردست و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، آیدا طاهرزاده، فهیمه تردست، محمد عسگری، Catchawave16 و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم جمشیدیه i
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، محمد عسگری، فهیمه تردست و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از فیلم یلدا i
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، محمد عسگری، فهیمه تردست و پریچهر ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، آیدا طاهرزاده، فهیمه تردست و محمد عسگری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
حدیث امین، آیدا طاهرزاده، فهیمه تردست و محمد عسگری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید