تیوال جشنواره فیلم فجر، ‌دوره سی و هفتم | آواها
S3 : 06:33:06
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره دهم | عکس
» روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره دهم

شماره دهم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: مهناز افشار

درباره فیلم های: آشفته گی

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۳ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره نهم | عکس
» روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره نهم

شماره نهم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: حامد بهداد

درباره فیلم های: جان دار

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۲۱ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره هشتم | عکس
» روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره هشتم

شماره هشتم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: آزیتا موگویی، مریلا زارعی، هومن بهمنش

درباره فیلم های: ایده اصلی، سرخ پوست

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۸ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره هفتم | عکس
» روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره هفتم

شماره هفتم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: رضا فرهمند، مهدی زمین پرداز، سام درخشانی

درباره فیلم های: نت های مسی یک رویا، دیدن این فیلم جرم است، پالتو شتری

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۷ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره ششم | عکس
» روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره ششم

شماره ششم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو کننده:
 نازنین موسوی

۱۶ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره پنجم | عکس
» روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره پنجم

شماره پنجم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: شیوا ابراهیمی، وحید نفر، پرویز شهبازی

درباره فیلم های: خون خدا، طلا

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۵ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره چهارم | عکس
» روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره چهارم

شماره چهارم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: ژیلا شاهی

درباره فیلم های: روزهای نارنجی

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۴ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره سوم | عکس
» روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره سوم

شماره سوم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: محمد لطفعلی، سانیا رمضانی، نیوشا علیپور

درباره فیلم های: ناگهان درخت، قصر شیرین

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۳ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره دوم | عکس
» روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره دوم

شماره دوم ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: اشکان رهگذر، پیمان یزدانیان

درباره فیلم های:  بنفشه آفریقایی

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۳ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره نخست | عکس
» روزانه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، شماره نخست

شماره نخست ‎‭‭‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮‮مجله صوتی روزانه آوای تیوال هم گام با سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

گفتگو با هنرمندان: فرشته ارسطویی

درباره فیلم های: سال دوم دانشکده من

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۲ بهمن ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید