تیوال کنسرت گروه چریکه (کرمانشاه)
T1 : 20:25:10
  تالار رودکی
  جمعه ۰۱ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۷:۰۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان


همکف: ۶۰۰۰۰ تومان
بالکن: ۵۰۰۰۰ تومان
سبک:
نواحی

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱