تیوال کنسرت کماکان
T30:20:24:21
۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
امکان خرید پایان یافته
  برج آزادی - سالن اصلی
  دوشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۵
  ۲۱:۳۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان


ردیف ۱ تا ۴: ۶۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۵ تا ۸: ۵۰.۰۰۰ تومان

مکان

میدان آزادی، طبقه زیرین برج آزادی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی
تلفن:  ۶۶۰۰۶۴۱۲۱، ۶۶۰۶۴۱۲۲