تیوال کنسرت خنیاگران مهر (بهزاد عبدی، وحید تاج)
T1 : 20:25:03
  تالار وحدت
  دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  ۲۲:۰۰
 بها: ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان


ردیف ۱ تا ۷: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۸ تا ۱۴: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۵ تا ۲۰: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن ۱: ۵۰.۰۰۰ تومان
بالکن ۲: ۴۰.۰۰۰ تومان
بالکن ۳: ۳۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، تالار وحدت
تلفن:  ۶۶۷۳۱۴۱۹، ۶۶۷۰۵۱۰۱