تیوال کنسرت کر نامیرا و فیلارمونیک (فرهاد هراتی)
T1 : 20:23:53
  تالار وحدت
  یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵
  ۲۱:۳۰
 بها: ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان


ردیف ۱ تا ۷: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۸ تا ۱۴: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۵ تا ۲۰: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن ۱: ۵۰.۰۰۰ تومان
بالکن ۲: ۴۰.۰۰۰ تومان
بالکن ۳: ۳۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، تالار وحدت
تلفن:  ۶۶۷۳۱۴۱۹، ۶۶۷۰۵۱۰۱