تیوال کنسرت گروه سهند (رشید وطن دوست)
T1 : 23:48:29
  سالن رودکی
  جمعه ۰۱ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۵:۰۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان


همکف: ۶۰۰۰۰ تومان
بالکن: ۵۰۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱