تیوال کنسرت گروه سهند (رشید وطن دوست)
T1 : 21:43:13
  تالار رودکی
  جمعه ۰۱ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۵:۰۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان


همکف: ۶۰۰۰۰ تومان
بالکن: ۵۰۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱