تیوال کنسرت شوسان تریو (فرانسه) / آزار (ارمنستان)
T1 : 20:25:06
  تالار رودکی
  دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  ۱۸:۳۰
 بها: ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان


همکف: ۸۰۰۰۰ تومان
بالکن: ۷۰۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱