تیوال کنسرت شوسان تریو (فرانسه) / آزار (ارمنستان)
T1 : 20:23:30
  سالن رودکی
  دوشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۵
  ۱۸:۳۰
 بها: ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان


همکف: ۸۰۰۰۰ تومان
بالکن: ۷۰۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱