تیوال کنسرت کر ارکستر سمفونیک تهران (رازمیک اوحانیان)
T1 : 21:42:18
  تالار رودکی
  شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
  ۱۸:۳۰
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان


همکف: ۶۰۰۰۰ تومان
بالکن: ۵۰۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱