تیوال | محمد لهاک درباره کارگاه فرم و نقد: در نهایت در دوازده جلسه دوستان خواهند آموخت که این
S3 : 22:11:23
محمد لهاک
درباره کارگاه فرم و نقد i
در نهایت در دوازده جلسه دوستان خواهند آموخت که این فیلم در نیومده و ایران سینما نداره و هیچکس بازی بلد نیست
:)))))))))))))))))
دقیقا :))
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
علی جان ما مخلصیم
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
ری را جان با شما کاملا موافقم البته جناب گلسرخی هم نظرشون محترمه
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید