تیوال کارگاه کارگردانی سینما
T1 : 15:17:54
  شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ تا شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶
 بها: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومانمدرس: رسول صدر عاملی
ظرفیت: ۱۵ نفر
ساعت برگزاری: ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
تعداد جلسات: ۱۲
مدت دقیقه هر جلسه: ۳ ساعت

مکان

شمال میدان تجریش، خیابان فناخسرو، کوچه امیرسلام، خیابان غلام جعفری، کوچه سعادتی، پلاک ۴۰
تلفن:  ۰۲۱۲۲۷۰۳۹۶۰، ۰۲۱۲۲۷۱۶۵۵۱، ۰۲۱۲۲۷۱۶۶۰۵