تیوال کارگاه فیلمنامه مقدماتی
T1 : 08:18:45
خـریــــد
۷۵۰,۰۰۰ تومان
  چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۶
 بها: ۷۵۰,۰۰۰ تومانمدرس: سعید رحمانی
ظرفیت: ۱۵ نفر
ساعت برگزاری: چهارشنبه ها ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
تعداد جلسات: ۱۲ جلسه
مدت دقیقه هر جلسه: ۳ ساعت