تیوال کارگاه فیلمنامه مقدماتی
T1 : 09:34:53
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶
 بها: ۷۵۰,۰۰۰ تومانمدرس: سعید رحمانی
ظرفیت: ۱۵ نفر
ساعت برگزاری: چهارشنبه ها ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
تعداد جلسات: ۱۲ جلسه
مدت دقیقه هر جلسه: ۳ ساعت