تیوال کارگاه فیلمنامه مقدماتی
T1 : 17:17:57
  ۳۰ فروردین تا ۱۴ تیر
 بها: ۷۵۰,۰۰۰ تومانمدرس: سعید رحمانی
ظرفیت: ۱۵ نفر
ساعت برگزاری: چهارشنبه ها ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
تعداد جلسات: ۱۲ جلسه
مدت دقیقه هر جلسه: ۳ ساعت