تیوال عمومی | ویترین برنامه‌ها
S3 : 03:29:31
همایش و کارگاه‌ها

کارگاه ساعدی‌ خوانی

۰٫۰
📍︎ خانه فرهنگ و هنر مانا
📅︎ ۱۰ مهر تا ۱۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه مجری گری تلویزیون

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری سیراف
📅︎ ۱۵ مهر تا ۳۰ آذر
۶۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نوشتن برای تصویر

۰٫۰
📍︎ خانه فرهنگ کارفه
📅︎ ۲۷ و ۳۰ مهرماه ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه مستندسازی از ایده تا اجرا (با تمرکز بر سینمای شخصی)

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
📅︎ ۲۵ آبان تا ۲۸ دی ساعت ۱۶:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نقد عملی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۶ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی جامع دیجیتال مارکتینگ

۰٫۰
📍︎ مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
📅︎ ۲۶ مهر تا ۲۹ آذر
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۱۵

کارگاه فیلمولوگ

۰٫۰
📍︎ موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
📅︎ ۱۳ آبان تا ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۱۰

دوره آموزشی چهار ترم آموزش فیلم‌سازی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۷ تا ۰۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
این کلاس مناسب ده سال به بالا می باشد

کارگاه داستان نویسی و قصه گویی برای کودکان و نوجوانان

۰٫۰
📍︎ موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
📅︎ ۰۳ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه فیلمنامه نویسی

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری سیراف
📅︎ ۱۵ مهر تا ۳۰ آذر
۷۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نوشتن برای مطبوعات

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۷ آبان تا ۱۰ دی ساعت ۱۸:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه بازیگری بهروز افخمی | اولین دوره

۰٫۰
📍︎ مدرسه فیلم تجربه
📅︎ ۰۴ مهر تا ۱۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه اصول داستان‌ نویسی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۲ آبان تا ۱۵ دی ساعت ۱۷:۳۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه بررسی تکنیک های داستان های معروف جهان و نوشتن بر اساس آن‌ها

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۲۲ مهر تا ۱۵ دی ساعت ۱۷:۳۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه اولین گام‌های داستان‌نویسی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه رافائل

۰٫۰
📍︎ موسسه طبیعت
📅︎ پنجشنبه ۱۰ آبان
۹۷,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۱۰

کارگاه خوانش مشارکتی عکس

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۸ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه بررسی تحلیلی تاریخی سینمای تجربی؛ مبانی، اندیشه ها و کارکردهای سیاسی اجتماعی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ سه‌شنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه عکاسی مقدماتی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۵ آبان تا ۰۸ دی ساعت ۱۸:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه آموزش بازیگری

۰٫۰
📍︎ آموزشگاه هنرهای نمایشی توانش
📅︎ ۰۴ مهر تا ۳۰ آذر ساعت ۱۵:۳۰
۷۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

دوره آموزشی زبان انگلیسی در سفر

۰٫۰
📍︎ موسسه رایان کالج
📅︎ ۲۱ مهر تا ۲۱ آبان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه اتاق جادوگری (کارگاه عملی ایده‌ پردازی و فتومونتاژ)

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۴ مهر تا ۰۳ آذر ساعت ۱۶:۰۰
۶۸۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه داستان

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۱ دی ساعت ۱۶:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نوشتن خلاق (خبر، یادداشت، نقد، گزارش، مصاحبه و داستان)

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۵ آبان تا ۰۵ دی ساعت ۱۷:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه فهم و تحلیل فیلم (با نگاهی به سینمای ایتالیا در جنگ جهانی دوم)

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۸ مهر تا ۰۲ دی ساعت ۱۷:۳۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه نقد فیلم: از تئوری تا عمل

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۲ آبان تا ۲۶ دی ساعت ۱۶:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه بازی گوش

۰٫۰
📍︎ خانه فرهنگ کارفه
📅︎ ۰۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه جستارنویسی (رقص با ایده)

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۱ آبان تا ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه کارگردانی

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری سیراف
📅︎ ۱۵ مهر تا ۳۰ آذر
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه فتومونتاژ

۰٫۰
📍︎ مدرسه عکاسی رای نو
📅︎ ۱۸ مهر تا ۱۶ آبان ساعت ۱۶:۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه ویرایش و ویرایش داستان

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۵ آبان تا ۰۸ دی ساعت ۱۷:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کارگاه تألیف در عکاسی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۹ مهر تا ۱۲ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه از ایده تا تصویر

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۸ مهر تا ۱۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه مرور نویسی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۴ آبان تا ۱۴ دی ساعت ۱۸:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه بازیگری تئاتر | نهمین دوره

۰٫۰
📍︎ مجموعه فرهنگی هنری طوفان
📅︎ ۱۰ آبان تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف

کارگاه پسااثبات‌گرایی و مطالعات شهری

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ دوشنبه ۳۰ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۱۷:۳۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نهضت سواد آموزی با مصطفا کوشکی (فاز دوم)

۰٫۰
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۵ مهر تا ۱۵ آبان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۱۰

کارگاه نوشتن را از کجا آغاز کنم؟

۰٫۰
📍︎ خانه فرهنگ کارفه
📅︎ ۰۳ آبان تا ۰۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰
۵۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نوشتن برای کودکان

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۳ آبان تا ۱۵ آذر ساعت ۱۰:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

کارگاه نمایشنامه نویسی کلاسیک تا مدرن

۰٫۰
📍︎ مجموعه فرهنگی هنری طوفان
📅︎ ۱۰ آبان تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزش نقاشی پرتره به شیوه کلاسیک اروپا

۰٫۰
📍︎ پژوهش آفتاب پارسی
📅︎ ۰۱ تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۶:۳۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان فراواقع (چگونه خیال و کابوس و رؤیای خود و جمع را بنویسم)

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۵ مهر تا ۰۸ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرم و نقد

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای اندیشه
📅︎ ۲۲ مرداد تا ۰۷ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۶۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فضاسازی، ذهن، انرژی

۰٫۰
📅︎ ۳۰ تیر تا ۳۰ دی

دوره آموزشی یکساله تخصصی داستان

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۸ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
شهریه کارگاه ماهانه ۲۲۰،۰۰۰ تومان است.

ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا | دوره هشتم

۰٫۰
📍︎ مجموعه فرهنگی هنری طوفان
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۲۰ دی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مقدماتی داستان از خواندن تا نوشتن | حضوری

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۷ مهر تا ۲۷ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مدرسه تاتر برگ: کارگردانی، بازیگری

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی و هنری برگ
📅︎ ۱۸ فروردین تا ۱۸ آبان ساعت ۱۸:۰۰

کارگاه پرورش حس و حافظه بدن

۰٫۰
📅︎ ۳۰ تیر تا ۳۰ دی

کارگاه آموزش نقاشی بزرگسالان

۰٫۰
📍︎ موسسه آفرینش فضای مثبت
📅︎ ۱۱ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۲:۰۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش تدوین

۰٫۰
📍︎ آموزشگاه سینمایی روزنه
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۰۲ آذر ساعت ۱۵:۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان

همایش گردهمایی سالن های زیبایی

۰٫۰
📍︎ سالن همایش های امام علی (ع)
📅︎ پنجشنبه ۱۰ تا ۱۱ آبان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه یک‌ساله‌ی تخصصی آموزش دانش‌های داستانی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر

ورکشاپ بازیگری

۰٫۰
📍︎ آموزشگاه سینمایی روزنه
📅︎ ۰۱ مهر تا ۰۱ اسفند
۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی استندآپ کمدی (نوشتن و اجرا)

۰٫۰
📍︎ دایره سفید پویا
📅︎ ۱۱ آبان تا ۳۰ آذر ساعت ۱۱:۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن | مجازی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۷ مهر تا ۲۷ آذر ساعت ۲۱:۰۰
۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه شاملو خوانی

۰٫۰
📍︎ خانه فرهنگ و هنر مانا
📅︎ ۱۰ مهر تا ۱۵ آذر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن داستان

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۷ مهر تا ۰۳ آذر ساعت ۱۵:۳۰
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن |‌ حضوری

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۲۱ مهر تا ۱۹ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بررسی تکنیک های داستان های معروف جهان

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ساعت ۱۷:۳۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه همراه با دوربین با امور زنده‌ی دور و برمان

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ساعت ۱۵:۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آمادگی برای صحنه (از نمایشنامه تا اجرا)

۰٫۰
📍︎ موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
📅︎ ۱۶ شهریور تا ۳۰ آذر ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۷:۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بررسی تکنیک های داستان های معروف جهان و نوشتن بر اساس همین تکنیک‌ها

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۲۳ مهر تا ۱۵ دی ساعت ۱۷:۳۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن | مجازی

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۸ مهر تا ۲۸ آذر ساعت ۲۱:۰۰
۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن خلاق(خبر، یادداشت، نقد، گزارش، مصاحبه و داستان)

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۵ مهر تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی مدرسه مستندسازی خوانش

۰٫۰
📍︎ مدرسه خوانش
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۰۳ آبان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سومین دوره جامع تربیت مربی نمایش خلاق

۰٫۰
📍︎ باغ کتاب تهران
📅︎ پاییز ۹۷
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته