تیوال کارگاه طراحی صحنه و لباس
T1 : 13:39:47
  آموزشگاه سینمایی بامداد
  چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶
 بها: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومانمدرس: آتوسا قلمفرسایی       
ظرفیت: ۱۵ نفر
ساعت برگزاری: چهارشنبه ها  ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
تعداد جلسات:  ۱۲
مدت دقیقه هر جلسه: ۲ ساعت

مکان

شمال میدان تجریش، خیابان فناخسرو، کوچه امیرسلام، خیابان غلام جعفری، کوچه سعادتی، پلاک ۴۰
تلفن:  ۰۲۱۲۲۷۰۳۹۶۰، ۰۲۱۲۲۷۱۶۵۵۱، ۰۲۱۲۲۷۱۶۶۰۵