آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال جشنواره تئاتر هامون (دوره نخست) | آواها
S3 : 06:42:47 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آوا
درباره نمایش خواب زدگی i
گفتگوی تیوال با رامین رخ فروز  | عکس
گفتگوی تیوال با رامین رخ فروز

گفتگوی تیوال با رامین رخ فروز / کارگردان.

ستاد اجرایی جشنواره تئاتر هامون، فرزاد جعفریان و آقامیلاد طیبی این را دوست دارند
همیاری جان،
این اوا به نمایش لینک نشده
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش ناگهان سامورایی i
گفتگوی تیوال با سیامک زین الدینی | عکس
گفتگوی تیوال با سیامک زین الدینی

گفتگوی تیوال با سیامک زین الدینی / نویسنده و کارگردان.

فرزاد جعفریان و آقامیلاد طیبی این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش گردن i
گفتگوی تیوال با آرمین حمدی پور  | عکس
گفتگوی تیوال با آرمین حمدی پور

گفتگوی تیوال با آرمین حمدی پور / نویسنده و کارگردان.

گفتگوی تیوال با مهدی محمدی | عکس
گفتگوی تیوال با مهدی محمدی

گفتگوی تیوال با مهدی محمدی / کارگردان.

گفتگوی تیوال با سید صائب میر | عکس
گفتگوی تیوال با سید صائب میر

گفتگوی تیوال با سید صائب میر / نویسنده و کارگردان.

ستاد اجرایی جشنواره تئاتر هامون و آقامیلاد طیبی این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش فعل i
گفتگوی تیوال با رعنا شبانکاره | عکس
گفتگوی تیوال با رعنا شبانکاره

گفتگوی تیوال با رعنا شبانکاره /  کارگردان.

محمد مجللی، آقامیلاد طیبی و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش روال عادی i
گفتگوی تیوال با شهریار صولتی | عکس
گفتگوی تیوال با شهریار صولتی

گفتگوی تیوال با شهریار صولتی / نویسنده و کارگردان.

آقامیلاد طیبی، محمد حسن موسوی کیانی، پویا فلاح، سپهر، ستاد اجرایی جشنواره تئاتر هامون و محمد لهاک این را دوست دارند
شهریار صولتی یک روانی دوست داشتنی است!
یادم هست اولین جلسه کلاس بازیگری، استادمان
گفت: هنرمندان همه اشون دیوونه اند.. بعد به خودش
اشاره کرد و گفت من دیوونه نیستم چون هنربندم نه
هنرمند..
اما تو این اجرا صولتی نشان داده هنرمنده...
۲۴ بهمن ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش کروکودیل i
گفتگوی تیوال با علی خسروجردی | عکس
گفتگوی تیوال با علی خسروجردی

گفتگوی تیوال با علی خسروجردی / کارگردان.

گفتگوی تیوال با هادی حجازی فر | عکس
گفتگوی تیوال با هادی حجازی فر

گفتگوی تیوال با هادی حجازی فر / دبیر نخستین جشنواره تئاتر هامون

امیرمسعود فدائی، نسیبه، فرزاد جعفریان، آقامیلاد طیبی، ستاد اجرایی جشنواره تئاتر هامون، محمد حسن موسوی کیانی و محمد لهاک این را دوست دارند
علاوه بر دیدن نمایش، بهترین لحظات با گروه اجرایی
بود...
امیدوارم عوامل اجرایی را احساس خوبی داشته باشند..
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش شوخی i
گفتگوی تیوال با محمد عبدالوند | عکس
گفتگوی تیوال با محمد عبدالوند

گفتگوی تیوال با محمد عبدالوند / نویسنده و کارگردان

آوا
درباره نمایش شاه لیر i
گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی  | عکس
گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی

گفتگوی تیوال با کاوه مهدوی / نویسنده و کارگردان

آقامیلاد طیبی و ستاد اجرایی جشنواره تئاتر هامون این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش پنهان خانه پنج در i
گفتگوی تیوال با آرش فلاحت پیشه | عکس
گفتگوی تیوال با آرش فلاحت پیشه

گفتگوی تیوال با آرش فلاحت پیشه / کارگردان

آوا
درباره نمایش مثال نقض i
گفتگوی تیوال با بهار توفیقی و صالح علوی زاده | عکس
گفتگوی تیوال با بهار توفیقی و صالح علوی زاده

گفتگوی تیوال با بهار توفیقی و صالح علوی زاده / نویسنده و کارگردان

آوا
درباره نمایش چهرازی i
گفتگوی تیوال با مهدی راستی | عکس
گفتگوی تیوال با مهدی راستی

گفتگوی تیوال با مهدی راستی / نویسنده و کارگردان

رضا رجایی، آقامیلاد طیبی و محمد لهاک این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش عطر سیب، طعم خون i
گفتگوی تیوال با بابک سعیدیان | عکس
گفتگوی تیوال با بابک سعیدیان

گفتگوی تیوال با بابک سعیدیان / کارگردان

رضا رجایی، آقامیلاد طیبی و محمد لهاک این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش امان i
گفتگوی تیوال با سیدمجتبی جدی  | عکس
گفتگوی تیوال با سیدمجتبی جدی

گفتگوی تیوال با سیدمجتبی جدی / کارگردان

ستاد اجرایی جشنواره تئاتر هامون و رضا رجایی این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش چاقوی دم کرده شب i
گفتگوی تیوال با سمانه شعبانی | عکس
گفتگوی تیوال با سمانه شعبانی

گفتگوی تیوال با سمانه شعبانی / کارگردان

آقامیلاد طیبی، پوریا صادقی و محمد لهاک این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
آوا
درباره نمایش صدای انسانی i
گفتگوی تیوال با رضا رجایی  | عکس
گفتگوی تیوال با رضا رجایی

گفتگوی تیوال با رضا رجایی / کارگردان.

گفتگوی تیوال با محمدرضا آگاه | عکس
گفتگوی تیوال با محمدرضا آگاه

گفتگوی تیوال با محمدرضا آگاه / نویسنده و کارگردان.

آوا
درباره نمایش دسترس i
گفتگوی تیوال با علیرضا مهران | عکس
گفتگوی تیوال با علیرضا مهران

گفتگوی تیوال با علیرضا مهران / کارگردان.

محمد لهاک ⭐ ( آقای سوبژه ) و پوریا صادقی این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید