آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سامان بنمان درباره فیلم اعترافات ذهن خطرناک من: اعترافات ذهن خطرناک من به حق یک دنیای دیگریست شاید برزخ شایدم یه دنیا
S3 : 02:12:42 | com/org
اعترافات ذهن خطرناک من به حق یک دنیای دیگریست شاید برزخ شایدم یه دنیایی لای جدار دیوارهای سربی همین دنیای ما..نمیدونم اما با تمام دور بودن این فضا ..بسیار قابل حسو واقعی بود -به حق فیلم سیاهی است از سرمه سیاه چشم آیدا بگیر تا ذغال تازه خاموش شده خانه فرهاد تا تلخی و سیاه بختی زندگی ناااصر-من به طراحی لباس و صحنه فیلم نمره بیست یک میدم به هومن سیدی بیست و دو بازی سیامک صفری نمره بیست و سه
آه کاش همینجوری میشد نمرات بالای بیست داد به جزیات به تم فیلم به فیلمبرداری به تدوین به موسیقی متن
به چرخشی بودن و زمان گونگی که شاید انسان ها رو تو سیکلی ناخودااگاه میندازه به بی حسی انسانها به فراموشی شاید خود خواسته به کارمااا ...به تمام این جزیات و فلسفه پشت فیلم نمره نمیدم چون فک کنم اعداد این ظرافات رو اسیر و راکت و جبری میکنه در حالی که موضوع فیلم و تم کاملا سیال و جریانی و رووانه
روز شیشم روز هفتم هفته ی سوم ماهه چهارم سال دوازدم ....