تیوال | سامان بنمان درباره اعترافات ذهن خطرناک من (هنر و تجربه): اعترافات ذهن خطرناک من به حق یک دنیای دیگریست شاید
S2 : 14:08:18

نسیمی با بوی هنر و تجربه

شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ تیوال در راستای حمایت از آثار سینمایی هنری تجربی (کوتاه، مستند، تجربی) و ترویج و شناساندن آثار هنری و مستقل با ایجاد بخشی مهم و مجزا با عنوان "تیوال هنر و تجربه" تصمیم دارد فصل نوینی در مسیر پر پیچ و خم حمایت از این آثار بگشاید و طرحی نو دراندازد.
اینجا صرفا یک محل برای تبلیغات نیست، اینجا صرفا یک محل برای پوشش خبری نیست، قرار است اینجا پاتوقی برای اهالی هنر و تجربه باشد، پاتوقی برای مستندسازان، برای فیلمسازان کوتاه و تجربی، یک شبکه اجتماعی برای بهتر دیدن، بهتر شناختن و بهتر فکر کردن..

اعترافات ذهن خطرناک من به حق یک دنیای دیگریست شاید برزخ شایدم یه دنیایی لای جدار دیوارهای سربی همین دنیای ما..نمیدونم اما با تمام دور بودن این فضا ..بسیار قابل حسو واقعی بود -به حق فیلم سیاهی است از سرمه سیاه چشم آیدا بگیر تا ذغال تازه خاموش شده خانه فرهاد تا تلخی و سیاه بختی زندگی ناااصر-من به طراحی لباس و صحنه فیلم نمره بیست یک میدم به هومن سیدی بیست و دو بازی سیامک صفری نمره بیست و سه
آه کاش همینجوری میشد نمرات بالای بیست داد به جزیات به تم فیلم به فیلمبرداری به تدوین به موسیقی متن
به چرخشی بودن و زمان گونگی که شاید انسان ها رو تو سیکلی ناخودااگاه میندازه به بی حسی انسانها به فراموشی شاید خود خواسته به کارمااا ...به تمام این جزیات و فلسفه پشت فیلم نمره نمیدم چون فک کنم اعداد این ظرافات رو اسیر و راکت و جبری میکنه در حالی که موضوع فیلم و تم کاملا ... دیدن ادامه » سیال و جریانی و رووانه
روز شیشم روز هفتم هفته ی سوم ماهه چهارم سال دوازدم ....