تیوال فیلم آقای نخست وزیر (هنر و تجربه - مستند)
S2 : 13:07:48
  ۰۳ دی تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
 بها: ۵,۰۰۰ تومان

: محمدرضا امامقلی
: امین حسنی 

: هادی بهرامیان

خلاصه داستان: مستندِ «آقای نخست‌وزیر» روایتی است از ۲۸ ماه نخست‌وزیری دولتِ ملیِ دکتر مصدق؛ روایتی که تجربه‌ ملتِ ایران را برای نسلِ امروز بازگو می‌کند؛ روایتی که همه می‌دانند ولی کسی یارای گفتنش را ندارد.

__________________________________

__________________________________ 

 

  

مکان

اصفهان، خیابان آماده گاه، رو به روی هتل عباسی، سالن سوره اصفهان
تلفن:  ۰۳۱-۳۲۲۲۰۰۵۶


این برگه هویت مستقلی ندارد و نظرها و بازخوردهای آن در برگه پدر اتفاق میفتند