تیوال مجموعه بهاریه فیلم کوتاه
S3 : 05:28:12
: طوفان نهان‌قدرتی، پویا نبی، مهدی آقاجانی، آرمان فیاض، حسین ملایمی

اکران «بهاریه فیلم‌های کوتاه» شامل فیلم‌های
«زونا» ساخته طوفان نهان‌قدرتی
«خوابگردها» ساخته پویا نبی
«سیندرلا» ساخته مهدی آقاجانی
«مانیکور» ساخته آرمان فیاض
«بدو رستم بدو» ساخته حسین ملایمی