تیوال فیلم گِشِر (هنر و تجربه)
S3 : 03:07:54
  ۱۱ مرداد تا ۳۰ دی ۱۳۹۵
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: وحید وکیلی فر
: حسین فرضی زاده، قباد رحمانی نسب و عبدالرسول دریاپیما، عکاس: کوروش عسگری
: محمد رسول اًف

: محمدرضا جهان پناه
: وحید وکیلی فر
: وحید حاجی لویی
: سعید اسدی
: حسین مهدوی
: مهدی آشناور
: مهدی برومند
: بهزاد سعیدی
: علی سرآهنگ
: محمد رسول اًف
: رسانه شرق تماشا

خلاصه داستان: نظام، قباد و جهان سه مرد هستند که به امید روزهای بهتر برای کار به یک منطقه صنعتی آمده اند. شرایط زندگی آنجا، آنها را به دوستان نزدیک و همخانه تبدیل کرده است. با وجود سختی زندگی در این منطقه، این سه نفر با امید و آرزو به روزهای در پیش رو می اندیشند... 

__________________________________

__________________________________

عکس‌های پایه

فیلم گِشِر (هنر و تجربه) | عکس فیلم گِشِر (هنر و تجربه) | عکس فیلم گِشِر (هنر و تجربه) | عکس

مکان

خیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو
تلفن:  ۶۱۷۲۱۲۶۱


این برگه هویت مستقلی ندارد و نظرها و بازخوردهای آن در برگه پدر اتفاق میفتند