تیوال مستند قطار مسیر۶۰
S2 : 03:04:30
: کتی جهانگیری
: فرشاد اکتسابی
: اکبر آقامحمدی
: محمد رضایی، رسول رفیع‌زاد
: هومن جهانشاهی
: امید فتح الهی
: بهزاد خورشیدی
: اکبر آقامحمدی
: سعیده الله دادی
فیلم به وقایع حوزه موسیقی ایران در دهه اول انقلاب از ۲ ‌زاویه دید دولت و مردم و تقابل­‌ها، تضادها و همراهی­‌ها تا رسیدن به فضای باز و ظهور دوباره موسیقی ‌پاپ می پردازد