تیوال مستند قاضی و مرگ
S2 : 04:08:40
: حسن خادمی
: مهدی کوهیان
: عارف نامور، علیرضا سلطانی
: عادل معشور
: شهروز توکل
: مهرشاد ملکوتی
: میرمهدی قاسمی
: مهران کرمی
روایتی از زندگی واقعی قاضی نورالله عزیز محمدی است. عمده شهرت این قاضی به تعداد صدور حکم‌هایی برمیگردد که طی ۴۵ سال فعالیت در دستگاه قضا صادر کرده است.

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
چرا تعداد اکران هاش این ماه انقدر کمه! فقط یک ساعت ۵ دیگه داره تو هفته اخر تیر. میدونید ماه دیگه این فیلم تو لیست هنر تجربه هست یا نه؟
فاطمه فریمانی این را خواند
محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
خانم مقدم
از مسئول سالن سینما فرهنگ. سه آقای احمدی سئوال کردم براتون گفتن در اکران ماه مرداد هم قراره باشه
۲۹ تیر
سالن فرهنگ ۳ رو چون خودش پیگیر درست کردنش.و مجوز هاش بوده روش خیلی تعصب داره
۳۰ تیر
گرفتم.. مرسی
۳۰ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید