تیوال فیلم این پیکان (هنر و تجربه - مستند)
S3 : 12:29:51
: شاهین آرمین ، سهراب دریابندری 
: شاهین آرمین ، سهراب دریابندری 
: سهراب دریابندری
: کیوان آزاد
: شاهین آرمین، سهراب دریابندری

خلاصه داستان: این مستند درباره اتومبیل پیکان و سرنوشت آن در ایران است.

__________________________________

__________________________________

 

 

عکس‌های پایه

فیلم این پیکان (هنر و تجربه - مستند) | عکس

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.