تیوال فیلم نویسنده بودن (هنر و تجربه - مستند)
S3 : 11:15:02
: مصطفی آل احمد
: مصطفی آل احمد
: محسن نظری
: مصطفی آل احمد

خلاصه داستان: زندگی سیاسی، اجتماعی و خصوصی زنده یاد جلال آل احمد...


_____________________________

اخبار وابسته

» نمایش و جلسه نقد فیلم مستند «نویسنده بودن» در خانه هنرمندان


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.