تیوال مستند سریک
S2 : 02:14:31
: بهاره افشاری
: علی شمس
: بهاره افشاری
: حسن هندی
: علی شمس
: مسعود مسجدی، ایمان سرمستی
: محسن نجفی، علی قلندریان، سیناکاظمی، مجتبی اعظم پور، داوود بازرگانی، منوچهر حمید پور
: میثم یاردیلو، احسان نوبخت
: محمود موسوی نژاد
: میلاد پیامی، حسن هندی، سمیرا بختیاری
: مهیاد میمی
: محسن هندی
: فرزاد سرمستی
: مهدیار سزاوار
سریک اسبی از نژاد خالص است از نژاد “تروبرد” که مختص کورس هستند و بیشتر به خاطر استفاده از آن در مسابقات سوارکاری شناخته شده است دراین مستند به بخش‌هایی از زندگی شخصی و ارتباط عاطفی سردار آزمون با اسبش سریک پرداخت می شود.

گزارش تصویری تیوال از اکران مردمی مستند سریک / عکاس: آرمین احمری

... دیدن همه عکس ها »