تیوال مستند و کیارستمی ادامه دارد...
S3 : 07:33:42
: احسان ناجی
: سحر پرتوی کیان و احسان ناجی
: پیمان ناجی
: سحر پرتوی کیان
: عرفان یزدی
: احسان ناجی، سحر پرتوی کیان
: سحر فراهانی

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.