تیوال نمایش خانسیون
S3 : 18:32:40
  شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۴
  ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۷,۰۰۰ تومان

: محمد ریاضت
از دانشگاه سوره

مکان

میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن:  ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸

گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش خانسیون / عکاس: علیرضا قدیری

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته