تیوال نمایش بی مرگی
S1 : 04:59:04
  چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰
  ۱ ساعت
 بها: ۱۵,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۷,۰۰۰ تومان

: سیاوش حیدری
: حسین پوریانی فر
: نرگس نیک سیرت، فرزانه زینتی، راشین دیدنده، امیر کریم زاده

: امیر ساعتچی
: فریده براتی
دختری می خواهد آخر الزمان را جلو بیاندازد.

مکان

خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ

گزارش تصویری تیوال از نمایش بی مرگی / عکاس: سید ضیا الدین صفویان

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش بی مرگی / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش بی مرگی / عکاس: سید ضیا الدین صفویان

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته