تیوال نمایش کوریولانوس
S1 : 20:23:01
  دوشنبه ۱۸ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۷:۰۰
 بها: ۱۵,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۷,۰۰۰ تومان

: حامد اصغر زاده ،جواد ابراهیمی نژاد (بر اساس نمایشنامه کوریولانوس شکسپیر)
: حامد اصغر زاده
:امیر شمس، اسماعیل کمالی دهقان، فریدون عباسپور، منا شریفی، فاطمه احمدی
:امیر عزیزی

: محمدرضا محمدی فیروز، مرسده ایزددوست
: سمیرا احمدی
: عرفان خاتونی مقدم
: مهدی کیانی
: مهدی کیانی

دعوت شده به جشنواره بین المللی شکسپیر یورک در انگلستان

یک گروه نمایشی در تلاش برای به صحنه آوردن سرگذشت کوریولانوس، فرمانده رم اند.

مکان

خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن:  ۶۶۴۱۹۸۵۰

گزارش تصویری تیوال از نمایش کوریولانوس / عکاس: سید ضیا الدین صفویان

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش کوریولانوس / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته