تیوال نمایش حراج استثنایی اسطرلاب..
T1 : 03:44:34
  یکشنبه ۱۷ اردیبهشت
  ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۱۵,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۷,۰۰۰ تومان

: صدرا صباحی
: مهدی سقا، مژده قربانی، حنان جعفری، الهام رحیمی، عرفان صفری،

: محمد مساوات
بزرگ خاندان سکته کرده و به زور دستگاه زنده است، ورثه ی او بر بالین او گرد آمده اند و.....

مکان

خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن:  ۶۶۴۱۹۸۵۰

گزارش تصویری تیوال از نمایش حراج استثنایی اسطرلاب مچی / عکاس: سید ضیا الدین صفویان

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش حراج استثنایی اسطرلاب مچی / عکاس: سید ضیا الدین صفویان

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته