تیوال نمایش کارخانگی
S1 : 08:29:01
  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۶:۳۰ و ۲۰:۰۰
  ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۷,۰۰۰ تومان

: عرفان غفوری
: نرگس بهروزیان
:صبا ایزد پناه، مصطفی پور یوسف
زندگی زن و مردی دچار روزمرگی

مکان

خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن:  ۶۶۴۱۹۸۵۰

گزارش تصویری تیوال از نمایش کارخانگی / عکاس: سید ضیا الدین صفویان

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش کارخانگی / عکاس: سید ضیا الدین صفویان

... دیدن همه عکس ها »