تیوال نمایش کشیده
T1 : 06:39:57
  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت
  ۱۸:۳۰ و ۲۰:۰۰
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۷,۰۰۰ تومان

: امیر نجفی زیارانی
: صادق برقعی، تینا یونس تبار، علی چاقوچی

: پوریا اخوان
: مصطفی اسفندیاری
: پویا نوروزی
: امیر پاشا
: سید حمید حسینی پور
: مهدی اسدی، نگار مهدی پور
احسان، شهلا، و علی در خانه ای دانشجویی زندگی می کنند، اتفاقی در خانه افتاده که و...

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن:  ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸

گزارش تصویری تیوال از نمایش کشیده / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش کشیده / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته