تیوال نمایش مجلس مختلف خوانی همین امروز
T1 : 03:44:44
  یکشنبه ۱۷ اردیبهشت
  ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۱۵,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۷,۰۰۰ تومان

: صبا نجاتی
: مرتضا جلیلی دوست
: امیر شمس، بهرام تیغ نورد، اسماعیل کمالی دهقان، عماد درویشی، مصطفا امیری

: متین حبیبیان
: احمد طباطبایی
: علی صابونچی
: شمیس پو شاه رضایی
گروهی برای اجرای تعزیه به مشکل خورده اند و..

مکان

خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن:  ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸

گزارش تصویری تیوال از نمایش مجلس مختلف خوانی همین امروز / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش مجلس مختلف خوانی همین امروز / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته