تیوال نمایش شکسپیر و شرکا
S1 : 08:39:46
  یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۵:۰۰ و ۱۷:۰۰
  ۳۵ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۷,۰۰۰ تومان

: پویا رئیسی
:رضا سلاح ورزی، محمدمهدی احدی، پویا رئیسی

: محمدمهدی احدی
: احمد رضا غیاثی
اینجا کتابفروشی شکسپیر و شرکاست و ما در میانه ی آثار سنتی ایرانی و غربی غرق هستیم و ..

مکان

تهران، خیابان مفتح، جنب ورزشگاه شیرودی خیابان ورزنده، ساختمان شماره دو دانشکده سینما و تئاتر

گزارش تصویری تیوال از نمایش شکسپیر و شرکا / عکاس: حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش شکسپیر و شرکا / عکاس: سید ضیا الدین صفویان

... دیدن همه عکس ها »

آواهای وابسته