تیوال بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی | آواها
S3 : 09:34:23
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آوا
درباره نمایش ونوم i
گفتگوی تیوال با امیرحسین حریری  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرحسین حریری

گفتگوی تیوال با امیرحسین حریری / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۵ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش جان کاه i
گفتگوی تیوال با سعید رسولی | عکس
» گفتگوی تیوال با سعید رسولی

گفتگوی تیوال با سعید رسولی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش پینوکیو i
گفتگوی تیوال با محمدرضا محمودی | عکس
» گفتگوی تیوال با محمدرضا محمودی

گفتگوی تیوال با محمدرضا محمودی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش میمون i
گفتگوی تیوال با حسین ملکی و وحید رهجو  | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین ملکی و وحید رهجو

گفتگوی تیوال با حسین ملکی و وحید رهجو / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش The rest is silence i
گفتگوی تیوال با deniz talek  | عکس
» گفتگوی تیوال با deniz talek

گفتگوی تیوال با deniz talek / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۳ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ویتسک i
گفتگوی تیوال با مهسا رهسپار | عکس
» گفتگوی تیوال با مهسا رهسپار

گفتگوی تیوال با مهسا رهسپار / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۳ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عصر یخبندان i
گفتگوی تیوال با امیر اخوان | عکس
» گفتگوی تیوال با امیر اخوان

گفتگوی تیوال با امیر اخوان / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۳ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش خیانت پینتر i
گفتگوی تیوال با رضا الهی | عکس
» گفتگوی تیوال با رضا الهی

گفتگوی تیوال با رضا الهی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۲ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با آرزو جلالی و سارا بهاریه | عکس
» گفتگوی تیوال با آرزو جلالی و سارا بهاریه

گفتگوی تیوال با آرزو جلالی و سارا بهاریه / کارگردانان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با رها رضی زاده  | عکس
» گفتگوی تیوال با رها رضی زاده

گفتگوی تیوال با رها رضی زاده / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۲ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با ساحل عمادی | عکس
» گفتگوی تیوال با ساحل عمادی

گفتگوی تیوال با ساحل عمادی / نویسنده.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش دوستان کمدی i
گفتگوی تیوال با امیرمحمد ابراهیمی | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرمحمد ابراهیمی

گفتگوی تیوال با امیرمحمد ابراهیمی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش کاربن i
گفتگوی تیوال با عرفان غفوری صنعتی | عکس
» گفتگوی تیوال با عرفان غفوری صنعتی

گفتگوی تیوال با عرفان غفوری صنعتی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۲ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش ژوئیسانس i
گفتگوی تیوال با امیر باباشهابی | عکس
» گفتگوی تیوال با امیر باباشهابی

گفتگوی تیوال با امیر باباشهابی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش سیگنال i
گفتگوی تیوال با امیرحسین حسینی | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرحسین حسینی

گفتگوی تیوال با امیرحسین حسینی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مجلس مهتاب کشون i
گفتگوی تیوال با سیامک دری | عکس
» گفتگوی تیوال با سیامک دری

گفتگوی تیوال با سیامک دری / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۱ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با علی قریب | عکس
» گفتگوی تیوال با علی قریب

گفتگوی تیوال با علی قریب / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش فعل i
گفتگوی تیوال با رعنا شبانکاره | عکس
» گفتگوی تیوال با رعنا شبانکاره

گفتگوی تیوال با رعنا شبانکاره / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش به هوای پاک پرید i
گفتگوی تیوال با امیرحسین بریمانی | عکس
» گفتگوی تیوال با امیرحسین بریمانی

گفتگوی تیوال با امیرحسین بریمانی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۰ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش اشک آور i
گفتگوی تیوال با مصطفی ذره پرور  | عکس
» گفتگوی تیوال با مصطفی ذره پرور

گفتگوی تیوال با مصطفی ذره پرور / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۱۰ اردیبهشت
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید