تیوال کنسرت پوریا فرجی، بابک راحتی، گروه راوی
S3 : 03:00:43
  شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
  ۲۱:۰۰
  ۲ ساعت
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

تک نوازی
سنتور: پوریا فرجی

سه نوازی
تار: بابک راحتی
نی: هوشمند عبادی
تمبک: سهیل اله‌دادیان

گروه راوی
سرپرست گروه: سهیل کاکاوند
خواننده: صادق مرادی


همکف: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱

ویدیوهای وابسته