تیوال کنسرت فرجیان، خبازی و پوراستاد، گروه سنتورنوازان تآی
T1 : 06:42:57
  سه‌شنبه ۲۱ آذر
  ۲۱:۰۰
  ۲ ساعت
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومانتک نوازی
عود: حجت فرجیان

 

ساز وآواز
خواننده: علیرضا پوراستاد
تار:حمید خبازی

گروه سنتورنوازان تآی
خواننده: علیرضا برنجیان


همکف: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱

ویدیوهای وابسته