تیوال کنسرت هادی منتظری، سیدرضا طباطبایی و گروه کهن
S3 : 03:35:49
  پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
  ۲۱:۰۰
  ۲ ساعت
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

تک نوازی
کمانچه:هادی منتظری

ساز و آواز
خواننده: سیدرضا طباطبایی
نی: روح‌الله الله‌دادی
تار:فرامرز کلانتری
تمبک:محمدرضا طیار

 

گدوه کهن
سرپرست گروه:کامیار فانیان
خواننده:پارسا حسن دخت


همکف: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱