تیوال کنسرت هادی منتظری، سیدرضا طباطبایی و گروه کهن
T1 : 06:41:03
  پنجشنبه ۲۳ آذر
  ۲۱:۰۰
  ۲ ساعت
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومانتک نوازی
کمانچه:هادی منتظری

ساز و آواز
خواننده: سیدرضا طباطبایی
نی: روح‌الله الله‌دادی
تار:فرامرز کلانتری
تمبک:محمدرضا طیار

 

گدوه کهن
سرپرست گروه:کامیار فانیان
خواننده:پارسا حسن دخت


همکف: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱