تیوال فیلم میراث من آواز - (مستند کوتاه)
S3 : 17:33:37
: فاطمه موسوی
:فاطمه موسوی
: سید قاسم یا حسینی
: صادق سوری، میثم میرزایی، حمید نجفی
: رضا فرهمند
: رضا ضعیمی، حسن جمالی
: زهره علی اکبریخلاصه داستان: تلاش زنان بوشهری برای حفظ سنت تعزیه خوانی.

عکس‌های پایه

فیلم میراث من آواز - (مستند کوتاه) | عکس