تیوال فیلم قمارباز - (فیلم کوتاه داستانی)
S3 : 09:36:40
: کریم لک زاده
:بهزاد دورانی، حامد نجابت، شهباز عباسی
:مهدی رشیدی، انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر شیراز
: پویان رنجبر
: پویان شعله ور
: ساسان کاوه
: یونس اسکندری
: ۱۳۹۴
: شیراز
خلاصه: در یک روستای مه آلود برفراز یک کوه، دو قمارباز برای انتقام از یک قمارباز پیر او را بیهوش کرده به کلبه متروکش  می برند. اکنون در مرزی از خیال و واقعیت قماربازها بر سر زندگیشان قمار می کنند.

کریم لک زاده، متولد: ۱۳۶۵، شیراز، تحصیلات: کارشناسی کارگردانی