تیوال فیلم کوتاه داستانی حضور
S3 : 15:00:25
  سه‌شنبه ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  ۱۶ دقیقه

: آبتین سلیمی طاری
: ھومن معروفی
: ایمان افشاریان، الھه شه پرست
: آبتین سلیمی طاری

: محمد علی درگاھی
: محمد علی درگاھی
: نازنین احمدزاده
: رضا شاد
: نیما شاعری
احمد و شیدا پس از بازگشت از مھمانی متوجھ حضور زنی در خانھ خود می شوند..
شهر:
تهران

مکان

خیابان ولی‌عصر (عج)، بزرگراه نیایش، مقابل بزرگراه کردستان، پردیس سینمایی ملت
تلفن:  ۲۳۱۶۲

عکس‌های پایه

فیلم کوتاه داستانی حضور | عکس