کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال شعر و ادبیات | اخبار | «خاطرات قابل حمل» به کتابفروشی ها رسید
S3 : 16:51:14 | com/org
«خاطرات قابل حمل» به کتابفروشی ها رسید | عکس


«خاطرات قابل حمل »، چهارمین اثر رضا مهدوی هزاوه،   نویسنده و عضو هیات علمی گروه هنر دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، به تازگی توسط انتشارات " او " منتشر شد و به پیشخوان کتابفروشی ها رسید.
 این کتاب مجموعه ی نوزده خاطره از مقاطع مختلف سنی نویسنده  است وتعدادی از این خاطرات پیش از این در  برخی مطبوعات منتشر شده است.
 نوستالژی ،از دغدغه  های اصلی نویسنده در "خاطرات حمل است" است و مهدوی با جست وجو در گذشته ی خود ، در پی کشف و فهم این نکته است که دلیل رنگ باختن  رویدادها و آدم ها و... در گذر زمان چیست؟ ضمن اینکه تمام یادداشت ها  در بستر اتفاقاتی است که در اراک رخ داده است.
خاطرات، با روایت داستانی  نوشته شده است و نویسنده سعی کرده  نوشته هایش را به مسائل سیاسی و اجتماعی  پیوند دهد تا اصل تعمیم پذیری را هم رعایت کرده باشد.
« خاطرات قابل حمل» در 99صفحه و با قیمت 15 هزار تومان  عرضه ی عمومی شده است.


۱۰ آذر ۱۳۹۷