تیوال شعر و ادبیات | ویترین برنامه‌ها
S3 : 17:48:20
کارگاه‌ها و محصولات ادبیات تیوال

سری‌کارگاه کارگاه ویراستاری

۰٫۰
📍︎ انجمن ادبی سیمین
📅︎ یکشنبه ها ساعت ۱۷:۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

سری‌کارگاه فیلمنامه نویسی

۰٫۰
📍︎ انجمن ادبی سیمین
📅︎ شنبه ها ساعت ۱۷:۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

سری‌کارگاه داستان نویسی مقدماتی

۰٫۰
📍︎ انجمن ادبی سیمین
📅︎ ۰۵ اردیبهشت تا ۰۵ خرداد
۲۳۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

سری‌کارگاه فن ترجمه

۰٫۰
📍︎ انجمن ادبی سیمین
📅︎ دوشنبه ها ساعت 15 ساعت ۱۵:۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

سری‌کارگاه تحلیل فیلم

۰٫۰
📍︎ انجمن ادبی سیمین
📅︎ شنبه ها ساعت ۱۵:۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

سری‌کارگاه داستان نویسی پیشرفته

۰٫۰
📍︎ انجمن ادبی سیمین
📅︎ ۰۵ اردیبهشت تا ۰۵ خرداد ساعت ۱۵:۰۰
۲۸۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

سری‌کارگاه اسطوره شناسی

۰٫۰
📍︎ انجمن ادبی سیمین
📅︎ پنج شنبه ها ساعت ۱۷:۰۰
۲۹۰,۰۰۰ تومان

سری‌کارگاه رمان کاراگاهی/جنایی

۰٫۰
📍︎ انجمن ادبی سیمین
📅︎ دوشنبه ها ساعت ۱۷:۰۰
۲۳۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته