آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | خیابان‌های خالی نیویورک
S3 : 19:41:07 | com/org

نیویورک پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیویورک و ایالات متحده آمریکاست باجمعیتی بیش از هشت میلیون نفر که به سرزندگی و شب زنده داری معروف است. اما با شیوع ویروس کرونا این شهر همچنان خلوت وخیابان‌های آن نسبتا خالی از جمعیت است.

عکس: رویترز

#خانه_بمانیم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹