تیوال جشنواره نمایشنامه‌خوانی مهرگان
S2 : 22:07:38
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی راز عروسک i
حدیث امین، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی قوی تر i
حدیث امین، فرزاد جعفریان، امیر مسعود، سید رسول حسینی مفرد و ستاره دهقانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی ریش بُز i
حدیث امین، فرزاد جعفریان، امیر مسعود، سید رسول حسینی مفرد و ستاره دهقانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی قوی تر i
گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی | عکس
» گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی

گفتگوی تیوال با محسن حاج نوروزی / کارگردان.

sadra mohamadi این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی ریش بُز i
گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی | عکس
» گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی

گفتگوی تیوال با پاشا ابراهیمی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی راز عروسک i
گفتگوی تیوال با سمیه آباده  | عکس
» گفتگوی تیوال با سمیه آباده

گفتگوی تیوال با سمیه آباده / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت رویداد اختتامیه جشنواره نمایشنامه خوانی مهرگان آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی در واقع i
گفتگوی تیوال با امیررضا ملازاده  | عکس
» گفتگوی تیوال با امیررضا ملازاده

گفتگوی تیوال با امیررضا ملازاده / نویسنده و کارگردان.

محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش عروسی خرده بورژوآها i
گفتگوی تیوال با احمدرضا قنبریان | عکس
» گفتگوی تیوال با احمدرضا قنبریان

گفتگوی تیوال با احمدرضا قنبریان / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی در واقع i
محمد عسگری، صدف اسمعیل پور، محمد لهاک ( آقای سوبژه )، پرند محمدی و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی جایی که پیاده رو تموم میشه i
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی خوک هندی i
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی مرثیه ای برای یک سبک وزن i
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی باغ وحش شیشه ای i
گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان و محسن محسنی  | عکس
» گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان و محسن محسنی

گفتگوی تیوال با نرگس صفدریان و محسن محسنی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی خوک هندی i
گفتگوی تیوال با شادن گلزار  | عکس
» گفتگوی تیوال با شادن گلزار

گفتگوی تیوال با شادن گلزار / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی مرثیه ای برای یک سبک وزن i
گفتگوی تیوال با لیلی صبری | عکس
» گفتگوی تیوال با لیلی صبری

گفتگوی تیوال با لیلی صبری / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی واهِشته i
گفتگوی تیوال با ویدا گوهری  | عکس
» گفتگوی تیوال با ویدا گوهری

گفتگوی تیوال با ویدا گوهری / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی واهِشته i
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، سیدمهدی، امیر مسعود، Yashar Ghahremany، سید رسول حسینی مفرد و ستاره دهقانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی نگهباغ i
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی دور از دسترس اطفال نگهداری می شود i
گفتگوی تیوال با عاطفه اکبری  | عکس
» گفتگوی تیوال با عاطفه اکبری

گفتگوی تیوال با عاطفه اکبری / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، سیدمهدی، محمد لهاک ( آقای سوبژه ) و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی آقا پسر به خانه می آید i
گفتگوی تیوال با میلاد زادباقر  | عکس
» گفتگوی تیوال با میلاد زادباقر

گفتگوی تیوال با میلاد زادباقر / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی یل بانوآن i
گفتگوی تیوال با المیرا غفوریان | عکس
» گفتگوی تیوال با المیرا غفوریان

گفتگوی تیوال با المیرا غفوریان / نویسنده و کارگردان.

رامیار مجیدی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایشنامه‌خوانی دیدن این نمایش جرم نیست i
گفتگوی تیوال با محمد گرگین  | عکس
» گفتگوی تیوال با محمد گرگین

گفتگوی تیوال با محمد گرگین / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی دیدن این نمایش جرم نیست i
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، محمد لهاک ( آقای سوبژه )، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی آقا پسر به خانه می آید i
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایشنامه‌خوانی یل بانوآن i
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، رامیار مجیدی و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی از جشنواره نمایشنامه خوانی مهرگان، به نویسندگی سباستین تی یری، کارگردانی شادن گلزار و با نقش خوانی فرامرز احمدی، مهدی قاسمی، سمیرا کحالی، شادن گلزار آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی از جشنواره مهرگان به کارگردانی نگار مینوعی و با بازی رزگار فیض الهی، نگار مینوعی، شهاب شیرین کلام، شایا قیامی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی از جشنواره خانه نمایش مهرگان، به کارگردانی عاطفه اکبری و با بازی سمن قناد، علی پیله ور، امیر عبادی، مریم سیاوشی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی از جشنواره خانه نمایش مهرگان، به کارگردانی المیرا غفوریانز و با بازی شیرین عزیززاده، محمدمهدی مروتی و ... آغاز شد.
رامیار مجیدی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی از جشنواره مهرگان، به کارگردانی لیلی صبری و با بازی سمیرا شکیبا، کیوان ظهرابی، علیرضا قربانزاده، شاهین کریمی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی از جشنواره نمایشنامه خوانی خانه نمایش مهرگان، به کارگردانی میلاد زادباقر و با بازی میلاد زادباقر، امیرحسین قاجار، مرضیه آقاسی و ... آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی از جشنواره نمایشنامه خوانی خانه نمایش مهرگان، به کارگردانی محسن حاج نوروزی و با بازی سحر بیرانوند، صدرا محمدی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایشنامه‌خوانی از جشنواره نمایشنامه‌خوانی خانه نمایش مهرگان، به کارگردانی ویدا گوهری و با بازی میلاد محمدزاده، حمید احمدی، الهه بنی هاشمی و ... آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایشنامه‌خوانی، از جشنواره نمایشنامه‌خوانی خانه نمایش مهرگان، با کارگردانی و بازی پاشا ابراهیمی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خرید بلیت این نمایشنامه‌خوانی، از جشنواره نمایشنامه‌خوانی خانه نمایش مهرگان، به کارگردانی محمد گرگین و با بازی کامران پورناجی، سمیه قاسمی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید